Advies

After School ABC geeft advies aan...

  • Ouders met vragen over opvoeding.
  • Ouders in hun contact met de leerkracht van hun kind.
  • Leerkrachten bij het optimaal begeleiden van een zorgleerling.

Het geven van advies komt neer op het helder in kaart brengen van de hulpvraag. Aan de hand hiervan wordt gezocht naar een snelle, praktische oplossing voor alle belanghebbenden. De leerling staat centraal, de ouder en leerkracht worden ondersteund bij hun aanpak.

Begeleiding

After School ABC begeleidt...

  • Basisschoolleerlingen met leerachterstanden, waarbij de samenwerkingsdriehoek school-ouder-extern begeleider t.b.v. het kind voorop staat.
  • Middelbare scholieren die zich thuis niet kunnen concentreren op hun huiswerk. Zij leren plannen, 'mindmappen' en leren 'leren'.
  • Scholen waarbij de taak van intern begeleider tijdelijk niet kan worden vervuld. After School ABC kan snel een schoolorganisatie doorlichten, problemen ombuigen tot oplossingen en structuur aanbrengen in zorgsystemen.

Coaching

After School ABC coacht...

  • Leerkrachten op de werkvloer waarbij Video School Interactie Begeleiding kan worden gehanteerd.
  • Schoolmanagers in hun dagelijks functioneren als inspirerend leider.
  • Studenten, HBO of universitair, die vastlopen met hun studie, leren plannen, structuur aanbrengen en 'leren leren'.
  • Mensen die op zoek zijn naar 'balans' in hun werksituatie of in hun privéleven.